Wirmo-Seura
logo Etusivulle
*A *B  
Tapahtumat
* *  
* *  
* *  
* *  
Rahoittajat-kuvakimara
* *  
* *  
2013

TOIMINTAVUOSI 2013

Yhdistyksen toimintavuosi oli monipuolinen ja sisälsi runsaasti erilaisia hankkeita, tapahtumia sekä tilaisuuksia. Toimintavuosi rakentui hyväksi koetusta, perinteisestä kotiseutuyhdistystoiminnasta, mutta myös uusien toimintamuotojen vakiinnuttamisesta. Yhdistys avasi uusia yhteistyökuvioita kunnassa toimivien merkittävien kulttuuritoimijoiden kanssa. Seuran jäsenmäärä on kasvanut. Yhdistyksen toiminta perustuu mittavaan talkootyön määrään ja runsaslukuiseen vapaaehtoistyöntekijäjoukkoon. 

Hankkeet

 1. Kaikki mukaan perinteen tallettamiseen

Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoittama reilu vuoden kestänyt hanke päättyi 31.1.2013. Hankkeesta on laadittu erillinen raportti. Kari Ahtiainen toimi päätoimisena hankkeen projektipäällikkönä.

Hankkeessa alkanutta kotiseutuarkiston haastattelumateriaalin keräystä on jatkettu. Materiaalien keräyksessä on tehty yhteistyötä Kylämatka-ryhmän kanssa. Seuran hankerahoituksella ja yhdessä kunnan kulttuuritoimen kanssa hankkimaa, monipuolisesti erilaisten arkistomateriaalien (ääni- ja kuvatallenteet) digitalisoinnin mahdollistavaa laitteistoa pyritään hyödyntämään täysitehoisesti nyt kun laitteisto on ajan tasalla. Vuoden alussa päättyneessä hankkeessa keskityttiin aktivoimaan kunnan alueella toimivia yhdistyksiä toimittamaan aineistonsa kotiseutuarkistoon.

Kaikkea kertynyttä aineistoa ei ehditty järjestää ja luetteloida ennen hankkeen päättymistä, joten työtä on tarpeen jatkaa vuonna 2014. Loppuvuodesta jätettiin museovirastolle hakemus avustuksesta suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen. Avustuksen käyttötarkoituksena olisi mahdollistaa parin kuukauden yhtenäinen, muulta työltä rauhoitettu työskentelyjakso kotiseutuarkistoaineiston järjestämiseen, luettelointiin ja digitalisointiin.

 1. Lukiolaisten hanke

Seura sai Suomen kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahastolta lukiolaisten toteuttamaa, kotiseudun historiaan pohjautuvan elokuvaan tekemiseen apurahaa 1 500 eur. Mynämäen lukio käynnisti videoiden valmistelun, ja luvassa on tulevana vuonna kolme videota Mynämäen vanhoihin rakennuksiin liittyen.

 1. Saarimaa-teemavuosi

E.A. Saarimaan syntymän125-vuotisjuhlaa valmisteltiin yhteistyössä Mynämäen kunnan kanssa. Mynämäessä 1888 syntynyt kielitieteilijä, suomen kielen opettaja ja kielenhuollon asiantuntija Eemil Arvi Saarimaa muistetaan mm. hänen kouluoppikirjoistaan.

Päätapahtuma järjestettiin 12.10.2013. ”E.A. Saarimaa -juhlapäivä” alkoi mynämäkiläisen sepän, Marko Antilan, tekemän Saarimaa-muistomerkin paljastuksella vanhan yhteiskoulun kirkkopuistossa. NoustePrassin musiikkiesityksen jälkeen juotiin seurakuntakodissa Wirmo-Seuran järjestämät kahvit. Seminaarissa kuultiin FT Ossi Kokon esitelmä Saarimaasta kielenhuoltajana sekä Sirpa Schülerin esitys kirjailija Hilda Huntuvuoresta. Seuran perinnevastaava Juhani Heino piti esitelmän Saarimaan keräämistä mynämäkiläisistä murresanoista. Lisäksi kuultiin E.A. Saarimaan vuonna 1909 keräämiä mynämäkiläisiä lauluja kansanmusiikkiyhtye Virmon Pelimannien esittämänä.

Mynämäen kulttuuritoimi myönsi seuralle 600 eur juhlavuoden järjestelyihin. Seura osoitti muistomerkin kustannuksiin 750 eur omista varoistaan.

 1. Näyttely-yhteistyö taiteilijoiden kanssa

Yhdistys käynnisti toimintakaudella uuden yhteistyön kulttuurintutkimuksen dosentti, taiteen tohtori Mari Krappalan ja Koneen säätiön Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssin kanssa. Hyvin käynnistyneen yhteistyön jatkoa on suunniteltu myös uudelle toimintavuodelle.

Laurinmarkkinapäivänä 10.8.2013 avattiin yhdistyksen omistamalla Kivimakasiinilla Mari Krappalan kuratoima näyttely P.S. postskriptumi – performansseja ja installaatioita. Näyttelyssä olivat mukana taitelijat Heini Aho, Pia Bartsch, Katja Juhola, Leena Kela, Tony Remy ja Sebastian Ziegler. P.S. postskriptumi, jälkikirjoitus sisälsi neljä kestävää kehitystä käsittelevää teosta. Ne olivat performansseja, installaatioita, yhteisötaidetta sekä näiden dokumentaatioita.

Näyttelyn tiedotustilaisuus järjestettiin 6.8. ja kutsuvieraille tarkoitetut avajaiset 8.8. Näyttely järjestettiin ilman ulkopuolista rahoitusta.Näyttely oli auki viikon ajan ja vieraskirjaan kirjoitti nimensä 337 henkeä. Näyttelyn aukipitämistä varten palkattiin koululainen Senni Honkanen kesätöihin.

Syksyllä 19.–20.10.2013 Kivimakasiinissa esiteltiin Saaren kartanossa parhaillaan työskentelevien taiteilijoiden töitä. Näyttelyssä oli vieraskirjan mukaan kävijöitä 36 henkeä.

Yhteistyösuunnitelmia on käynnistelty myös Mynämäessä asuvan läänintaiteilija Leena Kelan kanssa.

 1. Vanhan yhteiskoulun puisto

Seura on esittänyt kunnalle vanhan yhteiskoulun pääoven avaamista (nyt kulku takapuolelta) ja kirkkopuiston kunnostamista. Asiasta aloitettiin keskustelut kunnan teknisen toimen kanssa.

Yhdistys järjesti 13.8.2013 tilaisuuden, jonne kutsuttiin kaikkia kiinnostuneita keskustelemaan Vanhan yhteiskoulun puiston kunnostamisesta. Mukana oli kuvataitelija JP Kaljonen Saaren kartanosta.

 1. Puuttuva palane / Kivimakasiinin valaistuksen parantaminen

Yhdistys sai Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry:n koordinointihankkeen ”Puuttuva palane” kautta rahoitusta omalle alahankkeelleen 2 625 eur. Yhdistyksen hankkeen tavoitteena on monipuolistaa ja parantaa kivimakasiinin käytettävyyttä kohentamalla sen valaistusta.

Hankkeen mukaiset työt saatiin pääosin valmiiksi toimintavuoden aikana. Koko saatu avustus käytettiin materiaalihankintoihin, ja työt tehtiin hankkeen ulkopuolella kokonaisuudessaan talkootyönä.

 1. Kivimakasiinin kunnostushanke

Mynämäen kunnan teknisen toimen myöntämän ns. talkooavustuksen 1 500 eur avulla järjesteltiin pienimuotoisesti kivimakasiinin sisätiloja.

Julkaisutoiminta ja muu perinteen keruu  

 1. 1.   Wirmolainen-julkaisu

Kotiseutujulkaisu Wirmolaisen jokasyksyinen kokoaminen on muodostunut yhdeksi yhdistyksen toiminnan kulmakivistä. Vuoden 2013 Wirmolainen oli järjestyksessään 12. julkaisu ja painos 700 kpl. Julkaisun painatuskulut katettiin ilmoitustuloilla. Lehti jaettiin yhdistyksen jäsenille, ja muille se on myynnissä kuuden euron hintaan.

 1. 2.   Kotiseutufilmit

Yhdistys on koostanut uuden kotiseutuaiheisen dvd-elokuvan Apajan toimitusjohtaja Heimo Hujun kaitafilmeistä: Apaja 50 vuotta (vuonna 1967). Osuuskauppa Apajan vaiheita koskevan aineiston digitoivat Kari Ahtiainen ja Valto Martelius. Filmin selosti Matti Krappala. Filmi saavutti suuren suosion joulumyynnissä.

Digitointiosaamista siirrettiin yhdistyksessä useammalle henkilölle. Filmin editointityötä varten palkattiin loppusyksyllä koululainen Senni Honkanen. Apajan kaitafilmiaineiston työstämistä on jatkettu, jotta siitä voidaan koostaa jatkossa uusi dvd-elokuva.

Muita aiemmin koostettuja kotiseutufilmejä on neljä, ja niiden myyntiä on jatkettu edelleen. Toimintavuoden aikana hankittiin myöhempää käyttöön lisää vanhaa kaitafilmiaineistoa koskien Jokisivulaisia-esitystä. Aineiston hankintaan osallistui myös MTK Mynämäki 875 eurolla.

 1. 3.   Kotisivut ja Vieraskynä-palsta

Yhdistyksen omia kotisivuja (www.wirmo-seura.fi) on pyritty kehittämään vuorovaikutteisemmiksi.

Yhdistyksen kotisivuilla on tietoa sen toiminnasta, yhteystiedot, tapahtumakalenteri, Kivimakasiinin ja Wirmolaisen esittelyt, myytävät ja vuokrattavat tuotteet, kotiseututietoa ja historiaa, pitäjänpuvun ja logon taustatietoja sekä Vieraskynä-palsta.

Kotiseutuaiheisten kirjoitusten säännöllinen julkaisu kotisivulla Vieraskynä-palstalla on vakiintunut yhdistyksen normaaliksi toiminnaksi. Kirjoituksia on saatu riittävästi niin, että suunnilleen joka toinen viikko tapahtuvasta julkaisemisesta on voitu pitää kiinni. Kirjoitukset muodostavat vähitellen pienimuotoisen kotiseutumuistojen arkiston kotisivulle.

 1. Wirmo-Wiki

Menneisyyden aarteita -hankkeen avulla aikaansaatu Wirmo-Wiki -vuorovaikut­teinen paikannimi-tiedoston aineistojen muokkaus jatkui. Osa sukututkijoista on löytänyt aineiston ja hyödyntänyt sitä tutkimuksissaan. Sivun käyttäjiksi on myös löytynyt muita nimiperinteestä kiinnostuneita henkilöitä.

 1. Perinneillat

Perinneiltojen järjestämistä jatkettiin. Perinneiltojen aiheina olivat: Vanhoja kuvia Mynämäestä, Vakka-67 -elokuva, Muistot Mynämotellista, Kotiseutuarkiston sekä tallennus- ja digitointimahdollisuuksien esittely, 1600-luvun tielinjaukset, Työväentaloon liittyvät muistot, iltamat ja talkoot, Kulmalan kenkäkauppaan liittyvät muistot, Soittokuntatoiminta ja Luhdalla toiminut työleiri.

Perinneiltoihin on osallistunut mukavasti väkeä, ja ihmiset ovat aktiivisesti ehdottaneet uusia aiheita perinneiltoja varten.

Yhdistyksen syyskokouksessa esitelmöi Juhani Heino aiheenaan Saarimaan murresanat. Lisäksi tutkija Jorma Rekunen kertoi Suomen murrekirja -teoksesta sekä mynämäen ja karjalan (Tl) murteista.

 1. Muuta

Leikekirja on kasvanut jo mittavaksi kokonaisuudeksi seuran toiminnasta ja kotiseutuun liittyvistä asioista.

Yhdistyksen perustoiminta

 1. Toimisto

Yhdistyksen kunnalta vuokraama toimisto sijaitsee Mynämäen vanhan yhteiskoulun tiloissa. Hallituksen jäsenet pitävät vuorollaan auki toimistoa joka maanantai klo 11–13. Yhdistyksen tilassa pidetään omien kokouksien ja perinneiltojen lisäksi mm. käsityöpiiriä.

 1. Kivimakasiini

Yhdistyksen omistamalla kivimakasiinilla on ollut kaksi näyttelyä ja joulumarkkinat. Tapahtumien yhteydessä makasiinilla on pidetty kahviota ja myyty mm. paikallisen reseptin mukaan talkoilla leivottuja Mynämäki-pipareita.

Kivimakasiinin korjaustöitä jatkettiin talkootöinä: yläkerran pintojen maalausta, rappujen alapuolen varaston ja pöytien rakentamista sekä lattian ja katon viimeistelyä. Myös sade- ja sulavesien kulkua parannettiin tontin alta.

Kivimakasiinin kunnostuksessa on pyritty huomioimaan tulevaisuutta varten sen parempi käytettävyys näyttelytiloina. Makasiinin käyttöä pyritään lisäämään yleisesti.

 1. Laurin markkinoiden oheistapahtuma

Yhdistys osallistui oheisohjelman järjestämiseen perinteisille Laurin markkinoille 10.8.2013 Mynämäen torilla.

Wirmo-Seura haluaa herättää henkiin vanhaa toriperinnettä nykyisen markkinahumun vastapainoksi. Yhdistys organisoi torille perinteisten työtapojen ja järjestötoiminnan esittelyä. Kylämatka-projekti esittäytyi ja esitteli käsikivillä jauhamista. Kävijät saivat osallistua köyden punontaan. Mynämäkeläiset käsityöläiset toivat tarjolle tuotteitaan. Wirmo-Seura esitteli toimintaansa ja kotiseutuaineistoja. Vanhan esineen käyttötarkoitustakin pääsi arvaamaan. Torilla oli mukana myös muita yhdistyksiä. Mynämäen urheiluautoilijat ry esitteli kilpa-autoja, ja nähtävillä oli myös Mynämäen vanhin carting-auto. Yhdistykset ja muut toimijat saivat osallistua tapahtumaan maksutta.

Uutena toimintamuotona torille järjestettiin lasten ja nuorten kirpputori. Myyjiä oli 11. Toiminta todettiin hyväksi ja sitä jatketaan tulevana vuonna.

Vakiintuneeksi muodostuneella ulkomynämäkeläisten kokoontumispaikalla Kivimakasiinilla päivysti Juhani Heino, Tero Raimoranta ja Ilmari Aikkinen. Tapaaminen kiinnosti edelleenkin monia entisiä ja nykyisiä mynämäkiläisiä.

P.S. postskriptumi – performansseja ja installaatioita -näyttely Kivimakasiinissa avattiin yleisölle Laurin markkinoiden oheistapahtuman yhteydessä. Yhdistyksen oheistapahtuman nykyinen pitopaikka Mynämäen torilla on avannut yhteyden näyttelytoimintaan.

 1. Pääsiäismyyjäiset

Pääsiäismyyjäiset pidettiin 23.3. vanhan yhteiskoulun aulatiloissa ja Wirmo-Seuran toimistossa.

 1. Joulumarkkinat

Perinteeksi muodostuneet joulumarkkinat kivimakasiinilla olivat jälleen menestys. Myyjäiset pidettiin 7.12. Yhdistys myi muiden tuotteidensa ohella soppatykissä valmistettua yhdistyksen kunniajäsenen Annikki Valtasen keittämää riisipuuroa markkinaväelle.

 1. Perinnekäsityöpiiri

Perinnekäsityöpiiri on vakiinnuttanut paikkansa uutena toimintamuotona. Piirin tavoitteena on elvyttää vanhoja käsityötaitoja. Periaatteena on se, että osallistujat opettavat toisiaan. Piirin vetäjänä toimii Kristiina Vanhala, joka on nimetty yhdistyksen käsityövastaavaksi.

Käsityöpiiri kokoontui viikoittain, yhteensä 26 kertaa. Paikalla on ollut 15–20 henkeä.

 1. Pitäjänpuku ja Wirmo-kotiseutukoru

Pitäjänpukujen kankaiden kutomista ja valmistamista ei jatkettu vuonna 2013, mutta kankaankudontakursseja järjestetään tulevaisuudessa.

Wirmo-kotiseutukorun (rintarossi/kaulakoru ja korvakorut) markkinointia ja myyntiä jatkettiin.

 1. Talkootyö

Yhdistyksen toiminta on pohjautunut toimintavuonna (tammikuuta lukuun ottamatta) kokonaisuudessaan talkootyöhön. Yhdistyksen tapahtumien valmisteluihin ja järjestelyihin on osallistunut laaja joukko vapaaehtoistyöntekijöitä.

Talkootyötä on tehty yhdistyksessä yhteensä noin 1 017 tuntia. Liitteessä on erittely talkootyön kohteista ja tuntimääristä.

 1. Muuta

Yhdistys on osallistunut (Mynämäen) Kylien neuvottelukunnan kokouksiin ja toimintaan.

Hallinto

Yhdistyksen jäsenmäärä on kehittynyt myönteisesti, kokonaismäärä on 308 henkeä. Jäsenrekisteri ja jäsenmaksujen seuranta saatiin ajantasaiseksi. Jäsenten sähköpostiosoitteiden kerääminen rekisteriin on aloitettu. Jäsenille lähetettiin yksi kirje Wirmolaisen mukana joulukuun alussa koskien vuoden 2014 toimintaa.

Seuran puheenjohtajana toimi Marja Virpi, varapuheenjohtajana Valto Martelius, sihteerinä Eeva Rintama, taloudenhoitajana Jouni Syrén ja kivimakasiinin isäntänä Pekka Laaksonen. Lisäksi johtokuntaan kuuluivat Paavo Anttila, Hertta Käiväräinen, Marjo-Riitta Hakula, Tarja Elo ja Pirkko Sipilä.

Hallitus kokoontui 10 kertaa. Läsnäolo-oikeuttaan käyttivät usein kunniajäsen Annikki Valtanen, perinnevastaava Juhani Heino ja Kari Ahtiainen.

Seura ei lähettänyt edustajaa Kotiseutupäiville.

Puheenjohtaja Marja Virpi valittiin Kotiseutuliiton valtuuston jäseneksi.

Talous

Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Vuonna 2013 kulut olivat 22 216,34 eur, tuotot 23 542,48 eur ja tulos 1 326,14 eur.

 

* *  
www-sivun toteutus: Sivutuuli Ky