Wirmo-Seura
logo Etusivulle
*A *B  
Tapahtumat
* *  
* *  
* *  
* *  
Rahoittajat-kuvakimara
* *  
* *  
2015

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 2015

 Toimintavuosi rakentui hyväksi koetusta, perinteisestä kotiseutuyhdistystoiminnasta, mutta myös uusien toimintamuotojen vakiinnuttamisesta. Yhdistyksen toiminnan perustana on ollut mittava talkootyön määrä.

Hallinto

 Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 317 henkeä. Annikki Valtanen on yhdistyksen kunniajäsen. Jäsenille lähetettiin jäsenkirje Wirmolaisen mukana joulukuun alussa koskien vuoden 2016 toimintaa.

 Seuran puheenjohtajana toimi Marja Virpi, varapuheenjohtajana Valto Martelius, sihteerinä Tarja Elo, tiedottamisen hoiti Riikka Honkanen, taloudenhoitajana toimi Pirkko Sipilä ja kivimakasiinin isäntänä Pekka Laaksonen. Lisäksi johtokuntaan kuuluivat Paavo Anttila, Raili Suvanto, ja Jouni Syren. Yhdistyksen perinnevastaavana toimi Juhani Heino.

 Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa.  

Kevätkokous pidettiin tiistaina 24.maaliskuuta ja syyskokous tiistaina 10. marraskuuta.

 Edustukset ja jäsenyydet

Yhdistys on Suomen Kotiseutuliiton ja Ravakka ry:n jäsen.

Yhdistyksen edustaja on osallistunut Mynämäen kylien neuvottelukunnan kokouksiin.

Marja Virpi ja Kari Ahtiainen osallistuivat V-S Liiton järjestämään Kotiseutuliiton valintakokoukseen Ruissalossa.

Puheenjohtaja Marja Virpi valittiin toiselle kaudelle Varsinais-Suomen edustajaksi Suomen Kotiseutuliiton valtuustoon.

Marja Virpi edusti yhdistystä Suomen Kotiseutuliiton liittokokouksessa Espoossa 7. elokuuta.

Marja Virpi ja Kari Ahtiainen osallistuivat Turun Kemistikerhon 70-vuotisjuhliin Upseerikerholla 3. lokakuuta.

 Yhdistyksen perustoiminta

 Toimisto

Yhdistyksen kunnalta vuokraama toimisto sijaitsee Mynämäen vanhan yhteiskoulun tiloissa. Hallituksen jäsenet pitivät vuorollaan auki toimistoa joka maanantai klo 11–13. Yhdistyksen tilassa on pidetty omien kokouksien ja perinneiltojen lisäksi mm. viikoittain kokoontuvaa perinnekäsityöpiiriä ja Wirmo svenska-klubbenia. Toimiston tilaa vuokraavat alivuokralaisina Matkailuoppaat ja Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys.

 Kivimakasiini

Yhdistyksen omistamalla kivimakasiinilla pidettiin Laurin viikolla näyttely, jossa yläkerrassa esiteltiin vanhoja kastemekkoja ja alakerrassa oli esillä Tauno Peruksen puuveistoksia ja Liisa Koiviston maalauksia. Näyttely oli auki yleisölle 7.8. – 16.8.2015. Näyttelyyn tutustui yhteensä 494 henkeä.  

Joulumarkkinat pidettiin 5.12. Mukana oli paikallisia käsityöläisiä ja yhdistyksiä. Wirmo-Seuralla oli myynnissä omia tuotteitaan. Uutena myyntiartikkelina oli Mynämäki-aiheinen värityskirja, jonka olivat suunnitelleet Viktoria Kulmala, Eila Pilhjertta ja Kari Ahtiainen. Ulkona myytiin Annikki Valtasen soppatykillä keittämää riisipuuroa ja väskynäsoppaa. Joulumusiikista huolehti Wirmon Puhallin Kisällit, johtajanaan Kari Lilja.

 Laurin markkinoiden oheistapahtuma

Yhdistys osallistui perinteisille Laurin markkinoille 8.8.2015 Mynämäen torilla järjestämällä maalaistentorin. Yhdistys pyrkii edelleen herättämään henkiin vanhaa markkinaperinnettä täydentämään Lions Clubin yleisluontoista myyntitapahtumaa.

Mukaan oli saatu taas yhteistyökumppaneita. Lasten- ja nuorten kirpputori on yksi toritapahtuman vetonauloista. Torilla oli esillä Mietoisten kirkon vanhat ”jalkapuut”, joita väki pääsi kokeilemaan. Perinteiseen vanhan esineen arvauskilpailuun osallistui useita asiasta kiinnostuneita.

 Perinnekäsityöpiiri

Perinnekäsityöpiiri kokoontui toimistolla torstaisin klo 13-15 Kristiina Vanhalan toimiessa vapaaehtoisena opastajana. Vuoden aikana opittiin monenlaisia käsityötaitoja. Kokoontumiskertoja oli vuoden 2015 aikana yhteensä 28 ja näissä oli yhteensä 290 osallistujaa. Käsityöpiiri teki perinteisen matkan Tampereen kädentaitomessuille 13.11. Matkalla oli mukana 43 käsityöntekijää.

 Wirmo-svenskaklubben

 Ruotsin keskustelukerho Wirmo- svenskaklubben kokoontui tiistaisin klo 11-12.30 toimistolla. Itseohjautuvan kerhon tavoitteena on kohentaa suomen toisen virallisen kielen, ruotsin puhetaitoa kerholaisten keskuudessa.  Kerho kokoontui yhteensä 30 kertaa ja ruotsinkieliseen keskustelutapahtumaan osallistui yhteensä 79 henkilöä. Åbo Svenska Teatterissa käytiin 10.lokakuuta katsomassa näytelmää Stormskärs Maja. Marraskuussa glögitilaisuudessa vieraili Naantalin vastaava kerho. Yhdyshenkilönä toimi Christian Erlands.

 Wirmon Puhallin Kisällit

Wirmon Puhallin Kisällit harjoitteli Laurin koulussa osana Raision työväenopiston toimintaa. Ohjaajina toimivat Essi Rae keväällä ja Kari Lilja syksyllä. Toimintaan osallistui 12 musiikinharrastajaa.

 Julkaisutoiminta ja muu perinteen keruu

 Wirmolainen-julkaisu

Vuoden 2015 kotiseutujulkaisu Wirmolainen oli järjestyksessään 14. julkaisu ja sitä painettiin 700 kpl. Lehden vastaavana toimittajana toimi Kari Ahtiainen, ilmoitukset hankki Marja Virpi.  Julkaisun painatuskulut katettiin ilmoitustuloilla. Lehti jaettiin yhdistyksen jäsenille jäsenkirjeen yhteydessä joulukuun alussa. Lehden myyntihinta oli edelleen 6 euroa. Lehti painettiin ja taitettiin Paino-Kaarinassa.

 Kotiseutufilmit

Varastossa olevien kotiseutufilmien myyntiä jatkettiin.

 Julkaisutoiminta Internetissä

Yhdistyksen omia kotisivuja (www.wirmo-seura.fi) on pyritty kehittämään vuorovaikutteisemmiksi. Kotisivun Vieraskynä-palstalla julkaistiin säännöllisesti kotiseutuaiheisia kirjoituksia. Yhdistykselle luotiin vuonna 2014 myös oma facebook-sivu. Näitä molempia hoiti yhdistyksen tiedottamisesta vastaava Riikka Honkanen.

 Wirmo-Wiki

Wirmo-Wiki -vuorovaikut­teinen paikannimi-tiedoston aineistojen muokkaus jatkui.

 Perinneillat

Perinneiltojen järjestämistä jatkettiin. Perinneiltojen aiheina olivat: Mynämäen ammattiautoilijat, Häävuoren kesä-ja juhannusjuhlat, vanhat bändit, Meijerit, Mynämäen ja Mietoisten yhteinen terveyskeskus ja Kuivela. Niihin oli yhteensä 147 osallistujaa. Perinnevastaava Juhani Heino johdatteli keskustelua.

 Yhdistyksen kevätkokouksessa Jorma Rakkolaisen kertoi aiheesta: ”Taipaleenjoen synty ja Kiviniemen kosken perkaus - Asukkaiden aiheuttamat luonnonmullisukset”. Syyskokouksen kokousesitelmänä oli Jarkko Heinon kertomana: ”Tarinaa Kivikylästä”.

 Muuta

Wirmo- Seura oli merkittävällä panoksella vaikuttamassa siihen, että kunnan museokokoelmiin saatiin rovasti Frans Wilho Sipilän suvulta lahjoituksena Mynämäen pappilassa 1900-luvun alussa ollut vanha salinkalusto, tauluja, vuoden 1642 raamattu sekä muuta kirjallisuutta. Suvun puolesta neuvottelemassa oli professori Kari Törrönen.

Yhdistyksen saamaa aineistoa talletettiin Mynämäen kotiseutuarkistoon.

Hankkeet

 Maaseudun teollinen perinne -hankkeelle on haettu Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka Ry:n kehittämisohjelmasta rahoitusta.

     Hanke aloitettiin 12.10.2016 ja syksyn aikana haastateltiin Kaunottaren, Silon, Jukon ja Maanrakennuksen entisiä työntekijöitä. Haastattelutyötä teki projektipäällikkö Kari Ahtiainen, talkooapulaisina Valto ja Martti Martelius, Silon ja Kaunottaren haastattelut ostettiin Fiinariinalta (Riikka Honkanen), hänellä talkooapulaisena oli Pirjo Katunpää. 

 Soitinten kunnostaminen uudelleen käynnistyvää puhallinmusiikin paikallista harrastamista varten

Suomen kulttuurirahaston V-S rahasto myönsi yhdistykselle 2500 € avustuksen soitinten kunnostamiseen. Kymmenkunta entisen Mynämäen VPK:n soittokunnan soitinta saatiin näin kunnostettua Wirmon Puhallin Kisällien käyttöön.

 Puuttuva palane -hanke

Ravakan hallinnoiman koordinaatiohankkeen osana olleen Kivimakasiinin kunnostuksen loppumaksatus saatiin maaliskuussa.

 Vanha yhteiskoulu

Yhdistys teki tekniselle toimelle esityksen korjattavista kohteista koskien vanhaa yhteiskoulua. Kunnanvaltuusto teki joulukuussa päätöksen vuodelle 2017 varatun määrärahan 40 000 eur jakamisesta vuosille 2015, 2016 ja 2017.

Talkootyönä maalattiin yhteiskoulun ikkunapuitteet, palautettiin entinen pääsisäänkäynti purkamalla siihen sijoitettu siivouskomero. Uusi siivouskomero rakennettiin entisen voimistelusalin pesutilaan. Uusi ulko-ovi ostettiin Hannu Uusitalolta. Ovi tehtiin vanhan mallin mukaan. Korjaustöiden vastaavana toimi Seuran Pekka Laaksonen. Talkoissa olivat Pekan lisäksi mukana Lauri Numminen, Pertti Salo, Paavo Anttila ja Valto Martelius. Talkootunteja kertyi 475.

 Yhteistyötahot

Mynämäen kunnan kulttuuritoimen ja turkulaisten kemistikerhojen kanssa laskettiin 5.6. kukat Johan Gadolinin haudalle ja vietettiin kahvihetki seuran toimistolla. Tässä yhteydessä neuvoteltiin kemistikerhojen ja Rotaryklubin kanssa kemianopetuksen edistämisestä Mynämäessä.

Kunnan kulttuuritoimen kanssa on keskusteltu vuoden 2017, Suomen itsenäisyyden juhlavuoden, näyttelyn toteuttamisesta.

Seurakunnan kanssa tehtiin yhteistyötä Laurin markkinoiden yhteydessä, jolloin Juhani Heino ja Kari Ahtiainen esittelivät Mynämäen kirkkoa. Seuraavana päivänä vietettiin kotiseutukirkkoa hautausmaakierroksineen.

Yhdistys avusti Kylämatka-näytelmän haastattelujen toteuttamisessa. Haastattelut talletettiin kotiseutuarkistoon.

* *  
www-sivun toteutus: Sivutuuli Ky