Wirmo-Seura
logo Etusivulle
*A *B  
Tapahtumat
* *  
* *  
* *  
* *  
Rahoittajat-kuvakimara
* *  
* *  
2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Yhdistyksen perustoiminta

Yhdistys on Suomen kotiseutuliiton, Leader Ravakan ja Varsinais-Suomen museot ry:n jäsen.

Puheenjohtaja edustaa Varsinais-Suomea Kotiseutuliiton valtuustossa.

Yhteistoiminnan tiivistämistä lähialueen muiden kotiseutuyhdistysten kanssa jatketaan.

Seuralla on edustaja Mynämäen kunnan perustamassa kylien neuvottelukunnassa.

Itsenäisyyden juhlavuosi 2017 otetaan huomioon toiminnassa. Seura on saanut 5000 euron avustuksen Suomi 100 –näyttelyn tekemiseen. Vanhan yhteiskoulun luokkahuoneeseen tehdään 1900-luvun alkuun ajoittuva pappilan sali-interiööri yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Sen pohjana on kirkkoherra F.W. Sipilän jälkipolvien tekemä esinelahjoitus.

Yhdistyksen toimitila sijaitsee vanhassa yhteiskoulussa. Tilassa on alivuokralaisena Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ja Mynämäen seudun matkailuoppaat.

Pitäjänpukujen kankaiden kutomista ja valmistamista tuetaan edelleen yhteistyössä työväenopiston kanssa tarvittaessa. Myös miesten liivien ja paitojen valmistusta pyritään jatkamaan. Kotiseutukorun markkinointia jatketaan.

Seura kerää perinneaineistoa yhteistyössä kunnan kulttuuritoimen ja kotiseutuarkiston kanssa.

Seura pyrkii kylien neuvottelukunnassa levittämään tietoa perinnetietouden ja -aineistojen säilyttämisen merkityksestä myös kylien identiteettitekijänä.

Yhdistys järjestää retkiä yhteistyössä matkailuoppaiden kanssa sekä kotiseudulle että muualle kotiseututyöhön liittyviin kohteisiin.

Osallistutaan kotiseutukirkon järjestelyihin seurakunnan kanssa.

Kesäkuun 5 järjestetään Turun kemistikerhojen ja kulttuuritoimen kanssa perinteinen kunniakäynti Johan Gadolinin haudalla, jonka jälkeen kahvitilaisuus Wirmo-Seuran toimistolla.

Jäsenille tarjottu toiminta

Perinnekäsityöpiirin kerran viikossa tapahtuvaa toimintaa jatketaan. Piiri järjestää matkan kädentaitomessuille Tampereelle, sekä hankkii tarvittaessa opastusta kädentaidoissa piirin osallistujille. Pääasiassa käsityöpiiri toimii ilman maksullista vetäjää.

Wirmo-svenskaklubbenin toimintaa jatketaan. Kerhossa keskustellaan kerran viikossa vapaamuotoisesti ruotsin kielellä ajankohtaisista aiheista, osallistutaan ruotsinkielisiin kulttuuritilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan. Myös svenskaklubben toimii ilman maksullista vetäjää.

WPK (Wirmon puhallinkisällit) jatkaa yhteistyötä Raision työväenopiston kanssa. WPK:n toimintaan pyritään saamaan uusia soittajia.

Yhdistyksen kotisivut ovat auki jäsenille ja seuran ystäville. Vieraskynä-kirjoitusten julkaisemista jatketaan. Kotisivua pyritään käyttämään aikaisempaa enemmän kotiseutuaiheisen materiaalin julkistamiseen.

Facebook-sivulla tiedotetaan seuran toiminnasta ja julkaistaan kotiseutuaiheista materiaalia, pääosin vanhoja valokuvia. Sivun käyttäjäkuntaa pyritään laajentamaan ja vuorovaikutteisuutta lisäämään. Käyttäjiä kannustetaan julkaisemaan omia valokuvia ja kommentoimaan kuvien sisältöä.

Julkaisutoiminta

Kotiseutujulkaisu Wirmolaisen jokasyksyinen kokoaminen on yksi yhdistyksen toiminnan kulmakivistä. Vuonna 2017 julkaistaan järjestyksessään 16. numero.

Kotiseutufilmien julkaisemista dvd-tallenteina jatketaan vuonna 2017.

Wirmo-Wiki –vuorovaikut­teinen paikannimitiedosto otetaan aktiiviseen käyttöön muokattuna. Kaikki nimiperinteestä kiinnostuneet tahot aktivoidaan täydentämään sivuston tietoja. KOTUS on tekemässä vastaavaa koko Suomen käsittävää sivustoa.

Laurin markkinat

Yhdistys osallistuu oheisohjelman järjestämiseen Laurin markkinoille. Tapahtumapaikkoina ovat Kivimakasiini ja tori. Kivimakasiinissa järjestetään näyttely.

Torilla pidetään Maalaistentori, jonne aktivoidaan järjestöjä ja käsityöläisiä. Lisäksi järjestetään lasten ja nuorten kirpputoritapahtuma.

Kivimakasiini

Kivimakasiinilla järjestetään Laurin markkinoiden oheistapahtuman lisäksi joulumarkkinat.

Paikkaa tarjotaan aktiivisesti myös muiden toimijoiden omaehtoiseen käyttöön. Yhteistyötä näyttelyiden järjestämisessä jatketaan eri toimijoiden kanssa.

Muu perinteen keruu

Jatketaan perinneiltojen järjestämistä ja haastattelujen tekoa.

Yhdistys on edelleen aktiivinen kaavoitukseen ja rakennusten suojeluun liittyvissä asioissa.

Lasten ja nuorten toiminta

Mynämäen Rotary clubin ja Turun Kemistikerhon kanssa kesällä 2015 aloitettu yhteistyö jatkuu. 2017 tuetaan koululaisten kemian kerhon toimintaa.

Kirpputori

Keräily ja antiikkiaiheinen kirpputori vanhalla yhteiskoululla.

Teollinen perinne maaseudulla -hanke

Hanke saatetaan päätökseen ja haetaan loppumaksatusta.

 

* *  
www-sivun toteutus: Sivutuuli Ky