Wirmo-Seura
logo Etusivulle
*A *B  
Tapahtumat
* *  
* *  
* *  
* *  
Rahoittajat-kuvakimara
* *  
* *  
2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Julkaisutoiminta

Kotiseutujulkaisu Wirmolaisen jokasyksyinen kokoaminen on muodostunut yhdeksi yhdistyksen toiminnan kulmakivistä.

Kotiseutufilmien julkaisemista dvd-tallenteina jatketaan myös vuonna 2014.

Wirmo-Wiki –vuorovaikut­teinen paikannimitiedosto otetaan aktiiviseen käyttöön muokattuna. Kaikki nimiperinteestä kiinnostuneet tahot aktivoidaan täydentämään sivuston tietoja. Syksyllä järjestetään yhteistyössä Raision Työväenopiston kanssa koulutusta Wirmo-Wiki –paikannimitiedostosta kiinnostuneille.

Kotiseutuarkisto

Seura on hakenut OKM:lta 5 000 €:n tukirahoitusta kotiseutuarkiston järjestämis- ja digitalisointityön jatkamiseen. Mikäli tukirahoitus saadaan, seura palkkaa kotiseutuarkiston järjestäjän kahdeksi kuukaudeksi. Mikäli rahoitusta ei saada, toimintaa jatketaan pienimuotoisena.

Tavoitteena on jatkaa 2010-2011 hankkeessa aloitettua toimintaa kunnan alueella toimivien/toimineiden yhdistysten hallussa olevan perinneaineiston seulomiseksi ja taltioimiseksi. Viime kädessä tavoitteena on saada yhdistykset organisoimaan toimintansa pysyvästi niin, että yhdistyksessä syntyvät ja yhdistykselle päätyvät perinneaineistot säilyvät ja siirtyvät systemaattisesti osaksi kotiseutuarkistoa.

Toiminnan tarkoituksena on kuvien ja asiakirjojen digitalisointi ja vanhemman väen muistojen tallentaminen haastatteluin sekä vanhemman haastatteluaineiston saattaminen niiden säilymisen varmistavaan ja helpon uudelleen kuuntelun mahdollistavaan muotoon. Lisäksi seura aktivoi aineistojen haltijoita tuottamalla kotisivulle perinteen keruun ja säilymisen turvaavan käsittelyn ohjeistusta. Seura myös opastaa muita yhdistyksiä haastattelujen tekemisessä, valokuvien digitoinnissa, arkistomateriaalin seulonnassa ja järjestämisessä.

Tavoitteena on myös hyödyntää käytettävissä olevia mahdollisuuksia elävöittää perinneaineistoja, tuoda niitä lähelle kuntalaisia sekä luoda uusia tapoja elävöittämiseen.

Hautojen inventointi

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat haudat Mynämäen hautausmailla inventoidaan ja niiden säilyminen pyritään varmistamaan.

Lasten ja nuorten toiminta

MLL:n ja 4H:n kanssa voi tehdä yhteistyötä vetämällä silloin tällöin kotiseutuaiheisen kerhoillan. Vetäjät tulisivat jäsenistöstä. Myös lukiolaisille voi järjestää toimintaa. Lukiolaisten kanssa voi kerhotoiminnan avulla valmistella seuraavalle lukuvuodelle rahoitettavaa projektia.

Laurin markkinat

Yhdistys osallistuu oheisohjelman järjestämiseen Laurin markkinoille keskipisteenä kivimakasiini. Tavoitteena on saada kivimakasiiniin näyttelyyn taidenäyttely yhteistyössä Mari Krappalan kanssa ja pitää se auki viikon ajan.

Torille aktivoidaan järjestöjä ja käsityöläisiä sekä toteutetaan ainakin lasten ja nuorten kirpputoritapahtuma.

Kivimakasiini

Kivimakasiinilla järjestetään joulumarkkinat.

Paikkaa tarjotaan aikaisempaa aktiivisemmin myös muiden toimijoiden omaehtoiseen käyttöön. Yhteistyötä näyttelyiden järjestämisessä jatketaan Koneen säätiön Saaren kartanon kanssa.

Muu perinteen keruu ja julkaisutoiminta

Yhdistys on edelleen aktiivinen kaavoitukseen ja rakennusten suojeluun liittyvissä asioissa. Korvensuun suojeluasian käsittelyä jatketaan.

Perinne-iltojen järjestämistä jatketaan. Haastattelut, perinneillat

Jäsenille tarjottu toiminta

Jatketaan 2013 alkanutta käsityöpiirin toimintaa samalla toimintaperiaatteella.

Yhdistyksen kotisivut ovat auki jäsenille ja seuran ystäville. Vieraskynä-kirjoitusten julkaisemista jatketaan. Kotisivua pyritään myös käyttämään aikaisempaa enemmän kotiseutuaiheisen materiaalin julkistamiseen.

Yhdistyksen perustoiminta

Yhdistyksen toimitila sijaitsee vanhassa yhteiskoulussa. Tilassa ovat alivuokralaisina ympäristöyhdistys ja Mynämäen seudun matkailuoppaat.

Pitäjänpukujen kankaiden kutomista ja valmistamista tuetaan edelleen yhteistyössä opiston kanssa. Myös miesten liivien ja paitojen valmistusta pyritään jatkamaan. Kotiseutukorun markkinointia jatketaan.

Yhdistys järjestää retkiä yhteistyössä matkailuoppaiden kanssa sekä kotiseudulle että muualle kotiseututyöhön liittyviin kohteisiin Hinnerjoelle ja Yläneelle.

Yhteistoiminnan tiivistämistä lähialueen muiden kotiseutuyhdistysten kanssa jatketaan.

Seuralla on edustaja kunnan perustamassa kylien neuvottelukunnassa. Seura pyrkii neuvottelukunnassa levittämään tietoa perinnetietouden ja -aineistojen säilyttämisen merkityksestä myös kylien identiteettitekijänä.

* *  
www-sivun toteutus: Sivutuuli Ky