Wirmo-Seura
logo Etusivulle
*A *B  
Tapahtumat
* *  
* *  
* *  
* *  
Rahoittajat-kuvakimara
* *  
* *  
2020

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

Yhdistyksen perustoiminta

 Yhdistys on Suomen Kotiseutuliiton, Leader Ravakan ja Varsinais-Suomen museot ry:n jäsen.

Seuralla on edustaja Mynämäen kunnan perustamassa kylien neuvottelukunnassa.

 Yhdistyksen toimitila sijaitsee Vanhassa Yhteiskoulussa. Tilassa ovat alivuokralaisina Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ja Mynämäen seudun matkailuoppaat.

 Pitäjänpukujen kankaiden kutomiseen ja valmistamiseen pyritään löytämään tarvittaessa yhteistyökumppani. Kotiseutukorun ja muiden omien tuotteiden markkinointia jatketaan.

 Seura kerää perinneaineistoa yhteistyössä kunnan kulttuuritoimen ja kotiseutuarkiston kanssa.

Seura pyrkii kylien neuvottelukunnassa levittämään tietoa perinnetietouden ja -aineistojen säilyttämisen merkityksestä myös kylien identiteettitekijänä.

 Yhdistys järjestää retkiä yhteistyössä matkailuoppaiden kanssa sekä kotiseudulle että muualle kotiseututyöhön liittyviin kohteisiin.

 Kesäkuun 5. päivänä järjestetään Turun kemistikerhojen ja kulttuuritoimen kanssa perinteinen kunniakäynti Johan Gadolinin haudalla, jonka jälkeen kahvitilaisuus Wirmo-Seuran toimistolla.

 Jäsenille tarjottu toiminta

 Perinnekäsityöpiirin itseohjautuva, kerran viikossa tapahtuvaa toimintaa jatketaan. Piiri järjestää  marraskuussa matkan kädentaitomessuille Tampereelle, sekä hankkii tarvittaessa opastusta kädentaidoissa piirin osallistujille. Piirissä opetellaan perinteisiä ja uusia käsityötaitoja.

 Wirmo-svenskaklubbenin toimintaa jatketaan. Kerhossa keskustellaan kerran viikossa vapaamuotoisesti ruotsin kielellä ajankohtaisista aiheista, osallistutaan ruotsinkielisiin kulttuuritilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan. Myös svenskaklubben toimii ilman maksullista vetäjää.

 WPK (Wirmon Puhallin Kisällit) jatkaa yhteistyötä Raision työväenopiston kanssa, joka palkkaa soittokunnalle kapellimesarin . WPK:n toimintaan pyritään saamaan uusia soittajia.

 Yhdistyksen kotisivut ovat auki jäsenille ja seuran ystäville. Vieraskynä-kirjoitusten julkaisemista jatketaan. Kotisivuilla pyritään julkaisemaan  käyttämään kotiseutuaiheista materiaalia.

 Facebook-sivulla tiedotetaan seuran toiminnasta ja julkaistaan kotiseutuaiheista materiaalia; kirjoituksia ja vanhoja valokuvia. Sivun käyttäjäkuntaa pyritään laajentamaan ja vuorovaikutteisuutta lisäämään. Käyttäjiä kannustetaan kommentoimaan kuvien sisältöä. Wirmo-Seuralla on omien facebook sivujen lisäksi myös Mynämäen Vanhat Kuvat sivusto, jonne pyritään lisäämään vanhoja kuvia Mynämäestä.

 

Julkaisutoiminta

Kotiseutujulkaisu Wirmolaisen jokasyksyinen kokoaminen on yksi yhdistyksen toiminnan kulmakivistä. Vuonna 2020 julkaistaan järjestyksessään 19. numero. Lehteä toimittaa erikseen valittu toimituskunta.

 Seuralla on kokelma kotiseutufilmejä, joita pyritään myymään erilaisissa seuran tapahtumissa. Uusien filmien tekmistä, jatkeaan, jos sopivaa filmiaineistoa löytyy.

 Wirmo-Wiki –vuorovaikut­teinen paikannimitiedoston  käyttöä jatketaan. Kaikki nimiperinteestä kiinnostuneet tahot aktivoidaan täydentämään sivuston tietoja. KOTUS on tekemässä vastaavaa koko Suomen käsittävää sivustoa.

 Laurin markkinat ja Joultapahtumat

Yhdistys osallistuu oheisohjelman järjestämiseen Laurin markkinoille yhdessä muiden yhdistysten kanssa. Tapahtumapaikkana on pääasiassa  Mynämäen tori, johon valmistuu syksyn 2019 aikana Mynämäen Rotarikerhon vetämän Leader hankkeen puitteissa 5 myyntimökkiä, jotka ovat maksutta yhdistysten käytössä Laurinmarkknoilla ja joulutorilla. Wirmo-Seura on mukana hankkeessa yhdessä Mynämäen rotarien, leijonien, Marttayhdistysten, kunnan ja seurakunnan kanssa. Joulukuun alussa järjestetään erikseen perinteinen joulumyyjäistapahtuma kivimakasiinissa.

 Näyttelytoiminta

Pyritään järjestämään erilaisia näyttelyitä yhdessä kunnan kulttuuritoimen kanssa.

 Muu perinteen keruu

Jatketaan perinneiltojen järjestämistä kerran kuukaudessa ( ei kuitenkaan kesäkuukausien aika) ja haastattelujen tekoa.

Yhdistys on edelleen aktiivinen kaavoitukseen ja rakennusten suojeluun liittyvissä asioissa.

 Lasten ja nuorten toiminta

Mynämäen Rotary Klubin ja Turun Kemistikerhon kanssa kesällä 2015 aloitettu yhteistyö jatkuu. 2019 tuetaan koululaisten kemian kerhon toimintaa. Pyritään aktivoimaan nuoria toimintaan mukaan. Syksyllä 2020 toteutetaan yhdessä Mynämäen lukion kanssa teemakurssi ”Muisti, muistot ja menneisyys. Perimätietoa tutkimassa uusin ja vanhoin keinoinon. Hanke on osa Kotiseutuliiton ”Mestarit ja Kisällit”- hanketta, jonka toteuttamiseen Kotiseutulliitto on luvannut alustavasti 500 euron avustuksen.

Seura ei peri jäsenmaksua alle 18 vuotiailta jäseniltä.

 Muu toiminta

 Seura tekee tiiviisti yhteistyötä kunnan kulttuuritoimen kanssa. Yhteinen kotiseutu-ja perinnetyö antaa kunnalle näkyvyyttä kulttuuria- ja perinteitä kunnioittavana suinkuntana.

 

* *  
www-sivun toteutus: Sivutuuli Ky